Byggprojekt utan bekymmer

 

Välkommen till HJ Consulting Group


HJ Consulting Group AB utför projektering inom el, data, larm och belysning. Vi är ett väletablerat företag som varit aktivt sedan 2007 med tolv anställda uppdelat på två kontor i Uppsala och Stockholm. Alla i företaget har praktiska erfarenheter av arbete inom elbranschen vilket vi anser vara en stor fördel i vårt dagliga arbete.

 

Projektering och planering

HJ Consulting Group AB utför projektering inom el, data, larm och belysning samt detaljplanering av bygghandlingar. De program vi använder är i huvudsak AutoCAD MEP 3D, men vi har även erfarenhet av AutoCAD Revit och Point El Tele. För att samordna och undvika krockar med de andra disciplinerna jobbar vi med BIMprojektering med hjälp av Tekla och Solibri. Vi tar fram ramhandling för el i system och underlag för förfrågningar.

Utredningar

Vi utför effektberäkningar och utredningar av såväl nya som gamla elanläggningar. HJ verkställer utredningar av belysningssituationer i alla typer av objekt i såväl utomhus- som inomhusmiljöer. Vi tar fram förslag efter noggranna ljusberäkningar och kunders önskemal. HJ utför kabeldimensionering och utredningar på gamla och nya anläggningar och ger förslag på vad som passar bäst.

Byggprojekt Alviks torn med 151 lägenheter.

 

 

Trygga byggen med erfaren personal

Miljö

Vi är ett tjänsteföretag som genom vårt miljöansvar medverkar till en ekologisk hållbar utveckling. Miljöhänsyn avspeglas både med avseende på de materiel och resurser vi hanterar i vårt interna arbete och i vår affarsverksamhet gentemot våra kunder. Vårt miljöarbete är en del i vår affärsstrategi och integreras i den dagliga verksamheten. Genom att sätta upp övergripande och detaljerade miljömål för vår verksamhet som kontinuerligt följs upp och revideras förbättrar vi löpande vårt miljöarbete.

Miljöutvecklingsarbetet bestäms, förutom av lagar och förordningar, av kundernas önskemål och HJ Consulting Groups medarbetare. Kunskap, medvetande och engagemang är en förutsättning för ett framgångsrikt miljöarbete. Vi har erfarenhet från arbete med flera miljöcertifieringssystem bl.a. Miljöbyggnad och LEED. HJ Consulting Group AB tar miljöhänsyn i ett livscykelperspektiv vid hantering av produkter och tjänster. Vi tillämpar internt såväl som tillsammans med kunden standarder och metoder för att minska miljöpåverkan.

Vi minskar också vår miljöpåverkan genom att hushålla med energi gällande resor (där kollektivt åkande förordas och sponsras). Våra val av produkter och tjänster i vårt dagliga arbete präglas av vår miljöhänsyn.