Miljö

Vi är ett tjänsteföretag som genom vårt miljöansvar medverkar till en ekologisk hållbar utveckling. Miljöhänsyn avspeglas både med avseende på de materiel och resurser vi hanterar i vårt interna arbete och i vår affarsverksamhet gentemot våra kunder. Vårt miljöarbete är en del i vår affärsstrategi och integreras i den dagliga verksamheten.

Genom att sätta upp övergripande och detaljerade miljömål för vår verksamhet som kontinuerligt följs upp och revideras förbättrar vi löpande vårt miljöarbete. Miljöutvecklingsarbetet bestäms, förutom av lagar och förordningar, av kundernas önskemål och HJ Consulting Groups medarbetare. Kunskap, medvetande och engagemang är en förutsättning för ett framgångsrikt miljöarbete. Vi har erfarenhet från arbete med flera miljöcertifieringssystem bl.a. Miljöbyggnad och LEED. HJ Consulting Group AB tar miljöhänsyn i ett livscykelperspektiv vid hantering av produkter och tjänster. Vi tillämpar internt såväl som tillsammans med kunden standarder och metoder för att minska miljöpåverkan. Våra val av produkter och tjänster i vårt dagliga arbete präglas av vår miljöhänsyn.