Slutförda projekt

Multihallen

Nybyggnation av 13 000kvm Multiarena i Österåker. Detaljprojektering av bygghandling för Salléns elektriska.

Tobaksmonopolet

Nybyggnation av 88 bostäder på Södermalm.  Detaljprojektering av bygghandling för Salléns elektriska.

Västerled

Nybyggnation av 42 bostäder i Äppelviken.  Detaljprojektering av bygghandling för Veidekke och OAS el.