Projektering och planering

HJ Consulting Group AB utför projektering inom el, data, larm och belysning samt detaljplanering av bygghandlingar. De program vi använder är i huvudsak AutoCAD MEP 3D, men vi har även erfarenhet av AutoCAD Revit och Point El Tele. För att samordna och undvika krockar med de andra disciplinerna jobbar vi med BIMprojektering med hjälp av Tekla och Solibri. Vi tar fram ramhandling för el i system och underlag för förfrågningar.

 

 

Utredningar

Vi utför effektberäkningar och utredningar av såväl nya som gamla elanläggningar. HJ verkställer utredningar av belysningssituationer i alla typer av objekt i såväl utomhus- som inomhusmiljöer. Vi tar fram förslag efter noggranna ljusberäkningar och kunders önskemal. HJ utför kabeldimensionering och utredningar på gamla och nya anläggningar och ger förslag på vad som passar bäst.

Elbesiktningar

HJ Consulting Group utför elbesiktningar inom de flesta miljöer som säkerställer att anläggningar och utrustningar lever upp till samtliga regler och förordningar.