HJ Consulting Group

Är ett väletablerat företag som varit aktivt sedan 2007 med tolv anställda uppdelat på två kontor i Uppsala och Stockholm. Alla i företaget har praktiska erfarenheter av arbete inom el- och/eller VVS-branschen vilket vi anser vara en stor fördel i vårt dagliga arbete. Vårt löfte till våra kunder är smidiga och friktionsfria byggprojekt och för oss innebär det att vi alltid är tillgängliga så att våra kunder och samarbetspartners alltid ska känna sig trygga i valet av oss. Tack vare att vi är prisvärda och levererar i tid blir våra kunder konkurrenskraftiga och kan i sin tur alltid leverera till utsatta datum.

Ödmjuka

Vi tänker på hela fastigheten och helhetskänslan för kunden. Vi ser bortom våra produkter och tjänster och har en förståelse för vad de tjänster vi utför betyder för kunden. Genom att vi lyssnar på kunden och samtidigt lyfter blicken och är hela tiden öppna för att kunna hjälpa kunden.

Noggranna

Noggrann för oss innebär såklart att alla våra tjänster och ritningar är korrekta. Men noggrannhet för oss betyder framför allt att de vi levererar också är användbart. Noggrannhet handlar också om att vi ska vara stolta bärare av vårt löfte till våra kunder. Smidiga och friktionsfria byggprojekt.

Problemlösare

Kunden ska känna trygghet när de anlitar oss. Att vi kan vårt jobb och att vi försöker hitta lösningar på problem som uppstår. Med vårt kunnade kan vi vägleda kunden till en lösning som för hela projektet framåt.